Saturday, August 20, 2011

CARA MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN

Telitikan rajah di bawah dan kemudian tulis pendapat anda tentang cara meningkatkan hasil pertanian. Panjangnya karangan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. (Ting 1, hal. 188)
Cara meningkatkan hasil pertanian.

1. Membekalkan benih yang berkualiti
2. Memberikan peralatan moden
3. Menyediakan kawasan yang strategik
4. Membantu pengeluaran modal
Cadangan jawapan:


.....Sektor pertanian banyak memberi keuntungan kepada negara. Oleh itu, pelbagai cara perlu dilakukan bagi meningkatkan hasil pertanian......Antaranya ialah kerajaan perlu membekalkan benih yang berkualiti supaya produktiviti lebih berganda. Kajian yang giat perlu dilakukan bagi menghasilkan baka yang tahan penyakit......Selain itu, kerajaan perlu memberikan peralatan moden seperti menyediakan jentera moden. Di samping menjimatkan penggunaan tenaga manusia, alat ini juga mampu mengeluarkan hasil yang lebih banyak......Bahkan, kerajaan harus menyediakan kawasan yang strategik bagi membantu petani memasarkan hasil, misalnya pasar tani. Malah, tapak pertanian juga boleh disediakan......Seterusnya, kerajaan wajar membantu pengeluaran modal, misalnya memberi dana untuk petani yang baru berjinak-jinak dengan bidang ini supaya mereka lebih bermotivasi......Ringkasnya, usaha yang holistik pasti mampu mengangkat sektor ini sebagai penyumbang utama pendapatan negara.(122 patah perkataan)

5 comments: