Monday, October 3, 2011

FAEDAH MENABUNG

.....Amalan menabung banyak manfaatnya. Persoalannya, apakah faedah amalan tersebut?

.....Antara faedahnya ialah memupuk amalan berjimat cermat. Amalan ini dapat mengelakkan masalah inflasi dan pembaziran dengan membeli barangan yang tidak perlu.

.....Selain itu, wang tabungan dapat digunakan sebagai kegunaan hari tua. Semasa hari tua, kudrat tidak sekuat dulu untuk bekerja. Jadi, wang ini boleh digunakan untuk menyara hidup.

.....Malahan, persediaan mengadapi kecemasan juga antara faedahnya. Dengan wang tabungan, kita boleh membiayai rawatan sakit dan membayar kerosakan kereta yang tidak pernah terduga kerana ‘malang tidak berbau’.

.....Seterusnya, amalan ini juga sebagai persediaan melanjutkan pelajaran ke menara gading. Kini, Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) diwujudkan untuk tujuan tersebut.

.....Sesungguhnya, terdapat seribu satu manfaat menabung. Peribahasa juga ada mengungkapkan, ‘sediakan payung sebelum hujan’.


[ 120 patah perkataan]

No comments:

Post a Comment