Sunday, October 24, 2010

JAWAPAN SET 3 BAHASA MALAYSIA

1. A
A. menggalas - meletakkan sesuatu di bahu
B. mendukung - meletakkan sesuatu di belakang badan
C. menjunjung - meletakkan sesuatu di kepala
D. mengelek - meletakkan sesuatu di ketiak atau pinggul

2. D
A. terbuai-buai - berbolak-balik, terayun-ayun (buaian)
B. terayun-ayun - berbolak-balik, terbuai-buai (buaian)
C. tergegar-gegar - tergoncang-goncang
D. terhinggut-hinggut - tergoyang-goyang, tergerak-gerak (cth: kereta melalui jalan lekuk)

3. C
A. berdialog - bercakap, berbicara tentang perkara biasa
B. berunding - bercakap dengan bersungguh-sungguh, berbincang untuk mendapatkan kata sepakat, terdapat dua pihak atau lebih
C. berbincang - bertukar-tukar pendapat tentang sesuatu perkara yang penting
D. bermuafakat - bermesyuarat, berunding untuk mencapai kata sepakat

4. C
A. maju - bergerak ke hadapan (pergerakan), bertambah baik (keadaan)
B. kental - beku (ais), karib (persahabatan), teguh (semangat)
C. mantap - tetap hati (fikiran), stabil (kedudukan)
D. sentosa - aman (suasana)

5. B
A. belum - tidak lagi berlaku
B. sudah - telah berlaku
C. masih - sedang berlaku
D. akan - tidak lagi berlaku

6. A
A. daya usaha - inisiatif, ikhtiar
B. daya saing - kemampuan untuk bersaing
C. daya upaya - kemampuan, kebolehan (tenaga)
D. daya cipta - kebolehan mencipta

7. D
A. untuk - buat, bagi
B. dari - menyatakan waktu dan tempat
C. tentang - perihal, berkenaan
D. daripada - menyatakan selain daripada waktu dan tempat
a. abstrak (pendapat, pandanga)
b. asal sesuatu
c. orang / haiwan
d. perbandingan
e. keanggotaan

8. C
Kesalahan imbuhan, sepatutnya diletakkan imbuhan 'ber'

9. D
Tiada kesalahan

10. B
Perkataan 'akan' tidak diperlukan kerana kata kerja transitif 'menyimpan' perlu diikuti dengan kata nama 'barang kemasnya'.

11. D
Tiada kesalahan

12. B
Perkataan 'pada' digunakan untuk menyatakan waktu, selain bermaksud:
a. dengan - Buku itu ada pada Ali.
b. menurut - Pada pendapat saya, cadangan itu perlu digugurkan.
Bagi menyatakan sasaran (orang atau sesuatu), perkataan 'kepada' perlu digunakan.

13. D
Tiada kesalahan

14. A
'menggoyangkan' bermaksud mengoncangkan, mengayunkan (buaian, pendirian)
perkataan yang paling tepat ialah 'menggelengkan' yang bermaksud menggoyangkan ke kiri dan ke kanan (kepala).

15. C
Perkataan 'jelas' bermaksud:
a. terang (perkataan, pemandangan, perlakuan) - I, II dan III
b. selesai (hutang, pekerjaan)
Perkataan 'jelas' dalam pilihan IV paling tepat digantikan dengan perkataan 'jarang' yang bermaksud nipis sehingga menampakkan bahagian dalam.

16. B
Perkataan 'menghebahkan' bermaksud:
a. memberitahu, menyiarkan (berita) - II dan III
b. menyebarkan, mengembangkan (agama, bahasa, fahaman)
Perkataan 'menghebahkan' dalam pilihan I paling tepat digantikan dengan perkataan 'menghebohkan' yang bermaksud menimbulkan keadaan gempar, riuh
Perkataan 'menghebahkan' dalam pilihan IV paling tepat digantikan dengan perkataan 'menghamburkan' yang bermaksud membaling, membuang ke merata-rata, menyerakkan, menaburkan.

17. A
Perkataan 'memangku' bermaksud
a. meriba (anak kecil, barangan) - II
b. membawa sesuatu dengan lengan yang dibengkokkan ke hadapan (orang sakit)
c. memegang jawatan sementara - I
Perkataan 'memangku' dalam pilihan III paling tepat digantikan dengan perkataan 'menatang' yang bermaksud membawa dengan berhati-hati
Perkataan 'memangku' dalam pilihan IV paling tepat digantikan dengan perkataan 'memaku' yang bermaksud memantakkan, memasang paku pada ...

18. B
Perkataan 'saling' tidak perlu diikuti dengan kata ganda. Jika mahu digandakan, maka perkataan 'saling' perlu digugurkan.
Perkataan bila merupakan kata tanya bagi mendapatkan jawapan waktu dan masa. Bagi menyatakan masa dan waktu, maka kata 'apabila' perlu digunakan.

19. B
Perkataan 'adalah' digunakan bersama-sama kata tugas mahupun kata sendi. Perkataan 'ialah' digunakan bersama-sama kata nama.
Perkataan 'di antara' digunakan untuk menyatakan ruang. Bagi tiada ruangan, maka perkataan 'antara' perlu digunakan.

20. C
Kata kerja pasif bagi kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh disisipkan sebarang kata tugas.
Kata tugas hanya boleh diletakkan sebelum kata ganti nama diri pertama dan kedua.

21. C
Perkataan 'se' bermaksud sama dengan.

22. C

23. B

24. D

25. B
Pilihan I salah kerana perkataan 'ia' digunakan bagi merujuk manusia. 'Ia' merupakan kependekan bagi perkataan 'dia'.
Pilihan II salah kerana perkataan 'goreng keledek' tidak memenuhi Hukum D-M, sepatutnya keledek goreng.

26. A
Pilihan II salah kerana perkataan 'menghadiahkan' perlu diikuti oleh objek. Apabila ada orang, maka imbuhan meN-...-i perlu digunakan.
Pilihan III salah kerana perkataan 'rakyat' sudah membawa maksud jamak / banyak.

27. A
Pilihan III salah kerana kesalahan Hukum D-M. Kata yang menepati Hukum D-M ialah perkara-perkara lain.
Pilihan IV salah kerana kesalahan imbuhan 'ber'. Imbuhan yang sepatutnya ialah 'ke' yang membawa maksud kata bilangan himpunan.

28. C
Pernyataan itu tentang usaha yang perlu dilakukan bagi mencapai kejayaan
A. bermaksud membuat sesuatu biarlah sampai sudah
B. bermaksud orang kurang bijak jika diajar boleh juga menjadi pandai
C. bermaksud kejayaan pasti ada bagi orang yang berusaha
D. bermaksud perkara yang dilakukan perlahan-lahan akan berhasil / berjaya juga

29. A
Pernyataan itu tentang fikiran yang sempit kerana tidak berjaya menerima perubahan sekelilingnya.
A. bermaksud tidak terbuka (tentang fikiran, pandangan, cara hidup)
B. bermaksud mengikut perintah tanpa bantahan
C. bermaksud mendapat sesuatu yang dihajati / diinginkan
D. bermaksud kembali ke asal

30. B
Pernyataan itu tentang kemampuan berdasarkan pendapatan.
A. bermaksud biar menanggung kerugian kecil, jangan menanggung kerugian besar
B. bermaksud berbelanjalah mengikut kemampuan
C. bermaksud banyak pendapatan / hasil, banyak juga belanjanya
D. bermaksud biar membeli barang yang mahal tetapi tahan lama

2 comments: