Sunday, July 31, 2011

KESAN RASUAH KEPADA NEGARA

Karangan yang dipaparkan di sini merupakan hasil nukilan anak didik saya. Terdapat beberapa kesalahan tatabahasa yang minimum telah saya betulkan sebelum menyiarkannya. Harap boleh dijadikan panduan.

Contoh 1

.....Rasuah merupakan musuh negara, selain dadah dan penyakit kronik. Namun, kes ini semakin berleluasa sejak akhir-akhir ini. Terdapat pelbagai kesan rasuah yang timbul kepada negara sekiranya amalan ini berlarutan.

.....Antaranya ialah menjejaskan imej negara. Apabila kes ini berlaku, kes ini akan menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap kecekapan sistem perundangan di negara kita di samping menganggu kehidupan masyarakat dan birokrasi pemerintahan.


.....Selain itu, kes ini akan menjejaskan kualiti infrastruktur. Ramai pemaju sekarang hanya mementingkan wang daripada kualiti infrastruktur tersebut. Akibatnya, bangunan yang dibina mudah rosak dan tidak berkualiti.

.....Di samping itu, jenayah rasuah juga hanya membazirkan perbelanjaan kerajaan. Wang yang diberikan oleh kerajaan untuk melakukan kebajikan disalahgunakan. Hal ini sepatutnya tidak berlaku kerana hanya menjejaskan nama baik negara kita.

.....Kesimpulannya, terdapat pelbagai kesan yang berlaku akibat gejala ini. Ada yang berpendapat, rasuah diibaratkan sebagai anai-anai yang bisa menumbangkan pohon besar kerana kerjanya tidak nyata tetapi mampu melumpuhkan pembangunan negara.

(Nur Syahireen bt Yusoff, 3 Harmoni)Contoh 2


.....Rasuah merupakan musuh negara, selain dadah dan penyakit kronik. Gejala rasuah telah banyak berlaku di negara kita. Persoalannya, apakah kesan rasuah kepada negara kita?

.....Kesan perdana ialah rasuah boleh menjejaskan imej negara. Jika kes rasuah tidak ditangani dengan cepat, pelabur asing di negara kita akan berkurangan kerana takut ditipu oleh syarikat di negara kita. Natijahnya, pendapatan negara kita juga akan berkurangan.

.....Selain itu, gejala rasuah boleh menyebabkan pembaziran perbelanjaan kerajaan. Wang yang rasuah sepatutnya disalurkan ke arah dan kebajikan rakyat telah disalahgunakan. Keadaan ini mampu melumpuhkan ekonomi negara.

.....Di samping itu, rasuah boleh menjejaskan kualiti infrastruktur. Pelaku rasuah ini akan mengaut keuntungan yang lebih tanpa memikirkan kualiti bangunan yang akan menyebabkan kebocoran dan keretakan.

.....Akhirul kalam, langkah secara holistik perlu digembleng. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang perlu diperketat lagi agar timbul rasa takut dalam kalangan masyatakat.

Amirul Asyraf bin Che Azhar, 3 Harmoni)

3 comments: